Kotitalousvähennys

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa.

Kotitalousvähennys myönnetään sinä vuonna, jona palkka, palkan sivukulut tai työkorvaus on maksettu. Työkorvaukseksi sanotaan yritykselle tai yrittäjänä toimivalle yksityiselle henkilölle sekä esimerkiksi yleishyödylliselle yhteisölle työstä maksettua muuta palkkiota kuin palkkaa.

Vuonna 2012 kotitalousvähennys on 45 % tehdyn työn suuruudesta. Vähennys on 15 %, jos työn on tehnyt palkattu työtekijä. Kotitalousvähennyksen suuruus on enimmillään 2000 euroa henkilöä kohden. Samassa taloudessa asuvalle pariskunnalle tämä tarkoittaa jopa 4000 euron veroetua.

Ota yhteyttä!